Betaling

Voor elke wens een passende betaalmethode

Hoe betaal ik mijn product(en)?

Via de webshop loopt u de betaalprocedure door.

Welke betaalmethoden kunnen er gebruikt worden?

  • Creditcard
  • Ideal

Is betaling op rekening mogelijk?

Nieuwe klanten dienen de eerste drie bestellingen vooruit te betalen via iDeal, Bancontact of bankoverschrijving. Nadat de eerste drie bestellingen afgerond is kunt u contact opnemen met info@sensoolabs.com of +31 (0)85 – 48 22 520 om betaling op factuur aan te vragen.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 5 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te geschieden.

Sensoo is altijd gerechtigd alvorens te leveren een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Sensoo het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Sensoo tot vergoeding van onkosten en winstderving.

Zie ook onze algemene voorwaarden

 

We werken met (onder meer) de volgende premium leveranciers